Skip to content

RODO

Zapoznaj się z tym jak przetwarzamy twoje dane

Szanowni państwo

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie ofertą Cynkowni Radomsko
Sp. z o. o. Jeżeli Państwa ewentualna korespondencja e-mail będzie zawierała dane osobowe, albo takie dane zostaną podane w ramach zawartej umowy, prosimy
o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. ul. Stolarzy 3, 97-500 Radomsko, NIP: 832-207-64-50, REGON: 362379690. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres lub e-mail: cynkownia@cynkownia-radomsko.pl lub tel. 575-123-559;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres, lub e-mail: inspektor.odo@cynkownia-radomsko.pl.pl lub tel. 514 450 843;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Cynkownię Radomsko związane będzie tylko i wyłącznie do prowadzenia korespondencji lub realizacji umowy zawartej w przyszłości z Państwem;
 5. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych powyżej (tylko jeżeli ma zastosowanie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem
  i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w przeciwnym razie jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i w systemie teleinformatycznym Cynkowni Radomsko.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator ? Cynkownia Radomsko Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej na temat praw przysługujących Państwu w związku
z przetwarzaniem przez Cynkownię Radomsko danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Back To Top